Synod o synodalności

Weź udział w Synodzie o synodalności – wypełnij ankietę do końca lutego 2022 roku

W Kościele powszechnym rozpoczął się Synod o Synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących. Każdy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie synodalnej i prosimy o rzetelne jej wypełnienie. Ankieta i vademecum są dostępne u dołu do pobrania.

Na terenie Archidiecezji Warszawskiej istnieją trzy sposoby wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety synodalnej. Można wypełnić ankietę zarówno indywidualnie (jawnie bądź anonimowo) jak i wraz ze swoją wspólnotą działającą przy parafii/zakonie lub wspólnotą o charakterze diecezjalnym.

Wypełnioną czytelnie ankietę (ręcznie bądź elektronicznie) można przekazać do Sekretariatu Synodu na trzy sposoby:

  1. Oddać Zespołowi Synodalnemu ze swojej parafii/wspólnoty zakonnej (Zespół zobowiązany jest przekazać ankiety Proboszczowi lub Dziekanowi, a ten Sekretariatowi Synodu).
  2. Wysłać na adres sekretariatu Synodu: Kuria Metropolitalna Warszawska, ul Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
  3. Wersję elektroniczną (najlepiej w wersji PDF) wysłać na adres: sekretariat.synodu@archwwa.pl

Wypełnianie ankiet i prace w Zespołach Synodalnych trwają do 28.02.2022. Do tej nieprzekraczalnej daty należy złożyć wszystkie ankiety synodalne.

Szczegółowe informacje i pełna instrukcja znajdują się w vademecum.

W niedzielę 10 października 2021 roku Ojciec Święty Franciszek zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod o synodalności potrwa do października 2023 r. Papież pragnie, aby nie był on jednorazowym wydarzeniem, ale procesem i aby w doświadczeniu synodalnym uczestniczyli nie tylko biskupi, ale wszyscy wierni Kościoła katolickiego, ponieważ wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. Synod zatem to podążanie razem wiernych, pasterzy oraz Biskupa Rzymu i wsłuchiwanie się w Ducha Świętego, aby poznać to, co Duch mówi do Kościołów. Synod nie jest jednak – zaznacza Ojciec Święty – parlamentem, nie jest formą badania opinii publicznej. Synod jest wydarzeniem kościelnym i prowadzi go Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie Synodu. Dlatego papież Franciszek prosi każdego z nas: „przeżyjmy ten Synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów: Aby wszyscy stanowili jedno”.

Ze względu na swój uniwersalny charakter Synod jest podzielony na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny. Pierwszym etapem Synodu jest faza diecezjalna, której uroczyste otwarcie w naszej diecezji nastąpiło w niedzielę 17 października w archikatedrze Warszawskiej.

Dokument Synodalny przesłany do wszystkich diecezji świata zawiera wyjaśnienie idei Synodu i wskazuje jak należy realizować poszczególne jego etapy. Na podstawie tego właśnie dokumentu została opracowana ankieta synodalna dla naszej diecezji warszawsko-praskiej. Jej celem jest umożliwienie wszystkim chętnym katolikom naszej diecezji zabranie głosu i sformułowanie odpowiedzi na pytania, które Kościołowi postawił Papież Franciszek.

Trzy drogi konsultacji

Przewidziano kilka dróg, jakimi będą przebiegały konsultacje w Archidiecezji Warszawskiej:

⧫ standardową drogą są spotkania grup synodalnych w parafiach. Ważnym ich elementem będzie modlitwa i słuchanie Słowa Bożego, a następnie słuchanie siebie nawzajem i dialog. Te spotkania w parafiach będą odbywały się do końca 2021 roku. Wnioski ze wspólnego rozeznawania na szczeblu parafialnym trafią następnie do dekanatów, a te posłużą do stworzenia dokumentu finalnego.

⧫ Część konsultacji będzie odbywała się od razu na szczeblu diecezjalnym: chodzi o ruchy i stowarzyszenia katolickie, instytucje, zgromadzenia zakonne itp, uczelnie, środowiska naukowe i intelektualne. Wszyscy są zaproszeni i mogą włączyć się prace synodalne. Wystarczy zebrać się i zgłosić wybraną przez siebie osobę kontaktową do sekretariatu synodu (sekretariat.synodu@archwwa.pl) a w następnym kroku osoby te zostaną zaproszone do prac zespołu synodalnego. Równocześnie, osoby kontaktowe będą starały się same kierować zaproszenia do wszystkich znanych grup i środowisk.

⧫ Trzecią drogą konsultacji, wspomagającą zwłaszcza tę drugą, jest ta, która rozpocznie się przez kontakt poprzez stronę synod.mkw.pl. Poprzez formularz kontaktowy dosłownie każdy może zgłosić swój akces w pracach synodalnych – odpowiedzialni za synod w Archidiecezji Warszawskiej będą kontaktowali się z wszystkimi: jedynym warunkiem jest pozostawienie imienia, nazwiska oraz adresu mailowego bądź telefonu wraz – co oczywiste – zgodą na przetwarzanie tych danych osobowych do celów prac synodalnych.

Formularz pozwala nie tylko na pozostawienie swoich danych kontaktowych – za jego pośrednictwem od razu można przekazać swoją wypowiedź, czyli podzielenie się doświadczeniem i przeżywaniem wiary w Kościele. Warto prześledzić pytania, które przygotował rzymski sekretariat Synodu. Wypowiedź można nagrać w formie video bądź audio, może być również w formie tekstowej.

Co istotne, droga “internetowa” nie zakłada wcale, że na tym zakończy się “słuchanie”. To dopiero pierwszy krok. Każda z osób – zakładają odpowiedzialni za przeprowadzenie synodu w Archidiecezji Warszawskiej – będzie zaproszona na przynajmniej jedno ze spotkań, podczas którego, oprócz modlitwy i słuchania siebie nawzajem, będzie prowadzony proces rozeznawania.

Dalsze kroki

Co dalej z zebranymi wnioskami, świadectwami, wypowiedziami? Zgodnie z założeniami synodu, powstanie z nich diecezjalny dokument końcowy – stanie się tak w każdej diecezji na świecie. Pod koniec czerwca zostaną one przekazane do sekretariatów odpowiednich Episkopatów – w naszym przypadku będzie to oczywiście Episkopat Polski, a stamtąd w formie ogólnopolskiej syntezy trafią do Rzymu. Do marca 2023 odbędą się synodalne spotkania w ramach kontynentów, a dopiero potem, w październiku 2023 zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów w Rzymie.

Jednak doświadczenie “podążania razem”, wspólnego słuchania podczas spotkań powinno zaowocować nie tylko przygotowaniem dokumentu finalnego. Archidiecezja Warszawska chce czerpać z tych doświadczeń dla duszpasterstwa.