Duszpasterze

PROBOSZCZ

KAN. TOMASZ ZAPERTY (2002, 2020)

diecezjalny duszpasterz młodzieży, wizytator nauczania religii

 

WIKARIUSZ

JAROSŁAW BONARSKI (2009, 2020)

kontakt: ks.jaroslaw.bonarski@gmail.com

 

WIKARIUSZ

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI (2020, 2021)

 

REZYDENT

PRAŁ. DR JAROSŁAW KOŚLA (2000, 2008)

Oficjał Sądu Metropolitalnego Warszawskiego

Pytania do duszpasterzy