Duszpasterze

PROBOSZCZ

KS. KAN. TOMASZ ZAPERTY (20022020)

diecezjalny duszpasterz młodzieży, wizytator nauczania religii
 
WIKARIUSZ

KS. JAROSŁAW BONARSKI (20092020)

REZYDENT

KS. PRAŁ. DR JAROSŁAW KOŚLA (20002008)

Oficjał Sądu Metropolitalnego Warszawskiego
 
REZYDENT

KS. KAN. ZBIGNIEW SAMBOROSKI (19821996)

Notariusz Sądu Metropolitalnego Warszawskiego
 
REZYDENT

KS. DR MARCIN FALKOWSKI (20112020)

Wykładowca katechetyki na Akademii Katolickiej w Warszawie oraz Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie

kontakt: martin.falkowski@gmail.com

Duszpasterze

PROBOSZCZ
KSIĄDZ KAN. TOMASZ ZAPERTY (2002, 2020)
diecezjalny duszpasterz młodzieży, wizytator nauczania religii

WIKARIUSZ
KSIĄDZ JAROSŁAW BONARSKI (2009, 2020)

 

REZYDENT
KSIĄDZ PRAŁ. DR JAROSŁAW KOŚLA (2000, 2008)
Oficjał Sądu Metropolitalnego Warszawskiego

REZYDENT
KSIĄDZ KAN. ZBIGNIEW SAMBOROSKI (1982, 1996)

Notariusz Sądu Metropolitalnego Warszawskiego

REZYDENT
KSIĄDZ MARCIN FALKOWSKI (2011, 2020)

Wykładowca katechetyki na Akademii Katolickiej w Warszawie oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie
kontakt: martin.falkowski@gmail.com

Galeria