Sakrament Małżeństwa

Przed planowanym ślubem należy:

· ustalić termin ślubu w kancelarii;

· uczestniczyć w kursie dla narzeczonych;

· zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego w celu badania kanonicznego narzeczonych;

Wymagane dokumenty w momencie zgłoszenia się na badanie kanoniczne narzeczonych (na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu):

· metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z aktualną datą wydania (nie dłuższą niż trzy miesiące);

· zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym). USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenia z USC i dowodu osobistego.

Do spisania aktu ślubu należy przygotować:

· zaświadczenie o pełnym uczestnictwie kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej;

· potwierdzenie pierwszej spowiedzi przedmałżeńskiej, dokonanej przynajmniej miesiąc przed ślubem;

· świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych;

· dane personalne świadków (imiona, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania)

· w przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii – licencję z parafii zamieszkania;

KATECHIZACJA NARZECZONYCH Szczegółowy rozkład kursów przedmałżeńskich oraz adresy poradni rodzinnych znaleźć można na stronie: http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/krok-po-kroku-dla-narzeczonych/ SĄD METROPOLITALNY WARSZAWSKI Poradnia prawna w sprawach małżeńskich czynna w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 11.00 – 13.00. Adres: ul. Nowogrodzka 49, tel. (022) 628 53 06

Sakrament Małżeństwa

Przed planowanym ślubem należy:

· ustalić termin ślubu w kancelarii;

· uczestniczyć w kursie dla narzeczonych;

· zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego w celu badania kanonicznego narzeczonych;

Wymagane dokumenty w momencie zgłoszenia się na badanie kanoniczne narzeczonych (na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu):

· metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z aktualną datą wydania (nie dłuższą niż trzy miesiące);

· zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym). USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenia z USC i dowodu osobistego.

Do spisania aktu ślubu należy przygotować:

· zaświadczenie o pełnym uczestnictwie kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej;

· potwierdzenie pierwszej spowiedzi przedmałżeńskiej, dokonanej przynajmniej miesiąc przed ślubem;

· świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych;

· dane personalne świadków (imiona, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania)

· w przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii – licencję z parafii zamieszkania;

KATECHIZACJA NARZECZONYCH Szczegółowy rozkład kursów przedmałżeńskich oraz adresy poradni rodzinnych znaleźć można na stronie: http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/krok-po-kroku-dla-narzeczonych/ SĄD METROPOLITALNY WARSZAWSKI Poradnia prawna w sprawach małżeńskich czynna w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 11.00 – 13.00. Adres: ul. Nowogrodzka 49, tel. (022) 628 53 06

Galeria