Sakrament Małżeństwa

Przed planowanym sakramentem małżeństwa należy:

· ustalić termin ślubu w kancelarii;

· uczestniczyć w kursie dla narzeczonych;

· zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego w celu badania kanonicznego narzeczonych;

· jeśli narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii, a zdecydowali się na zawarcie związku małżeńskiego
w tutejszym kościele są zobowiązani zgłosić się do parafii miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych w celu uzyskania zgody na zawarcie małżeństwa poza parafią miejsca zamieszkania

Wymagane dokumenty w momencie zgłoszenia się na badanie kanoniczne narzeczonych (na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu):

· metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z aktualną datą wydania – nie dłuższą niż trzy miesiące;

· zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym). USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenia z USC i dowodu osobistego.

· zaświadczenie o pełnym uczestnictwie kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej (lub zaświadczenie o jego trwaniu)

· dane personalne świadków (imiona, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania)

Po kanonicznym badaniu narzeczonych w odpowiednich parafiach zostaną wygłoszone tzw. zapowiedzi, które dostarczają do tych parafii sami zainteresowani.

Po zgłoszeniu się na zapowiedzi należy udać się do pierwszej spowiedzi przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa.

W przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii (badanie kanoniczne narzeczonych) narzeczeni dostarczają w odpowiednim terminie do tutejszej parafii tzw. licencję z parafii zamieszkania.

Katechizacja narzeczonych
Szczegółowy rozkład kursów przedmałżeńskich oraz adresy poradni rodzinnych znaleźć można na stronie: http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/krok-po-kroku-dla-narzeczonych/ . Sąd Metropolitalny Warszawski – Poradnia prawna w sprawach małżeńskich czynna w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 11:00 – 13:00. Adres: ul. Nowogrodzka 49, tel. (022) 628 53 06.