Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania trwa rok. Rozpoczyna się w październiku zasadniczo w klasie I szkoły ponadpodstawowej, a kończy się w październiku w II klasie.  Spotkania są przeprowadzane raz w miesiącu katechezy z księdzem oraz raz w miesiącu spotkania liturgiczne oraz spotkania w gośćmi bądź w małych grupach. Kandydat i rodzice przyjmują zasady i zobowiązania, które są podane na początku kursu.