Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania trwa ponad rok. Rozpoczyna się w sobotę przed Niedzielą Palmową wyjazdem do Świątyni Opatrzności Bożej w klasie 8, a kończy się w czerwcu następnego roku. Spotkania są przeprowadzane raz w miesiącu z księdzem oraz raz w miesiącu pod kierunkiem wyznaczonego animatora. Kandydat i rodzice przyjmują zasady i zobowiązania, które są podane na początku kursu.