Krąg biblijny

Spotkania odbywają się w soboty w Sali Roma co dwa tygodnie.
Grupa rozważa Ewangelię Św. Jana Apostoła.
Na spotkania prosimy przynieść egzemplarz Pisma Świętego i zeszyt na notatki.