Pogrzeb Chrześcijański

POGRZEB KATOLICKI przysługuje osobom wierzącym

Do przygotowania pochówku potrzebna jest przede wszystkim „karta zgonu” podpisana przez lekarza, dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, a także pisemne zaświadczenie kapłana o udzielonych przed zgonem sakramentach. Jeśli pogrzeb ma się odbyć w parafii innej niż parafia zamieszkania osoby zmarłej, należy również uzyskać zgodę proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na katolicki pochówek poza parafią.

Pogrzeb Chrześcijański

POGRZEB KATOLICKI przysługuje osobom wierzącym

Do przygotowania pochówku potrzebna jest przede wszystkim „karta zgonu” podpisana przez lekarza, dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, a także pisemne zaświadczenie kapłana o udzielonych przed zgonem sakramentach. Jeśli pogrzeb ma się odbyć w parafii innej niż parafia zamieszkania osoby zmarłej, należy również uzyskać zgodę proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na katolicki pochówek poza parafią.

Galeria