Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki przysługuje osobom wierzącym.

Do przygotowania pochówku potrzebna jest przede wszystkim „karta zgonu” podpisana przez lekarza, dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, a także pisemne zaświadczenie kapłana o udzielonych przed zgonem sakramentach. Jeśli pogrzeb ma się odbyć w parafii innej niż parafia zamieszkania osoby zmarłej, należy również uzyskać zgodę proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na katolicki pochówek poza parafią.