Ruch Gloriosa Trinità

W roku 2000 Jezus natchnął księdza Andrzeja Święcińskiego (kapłana wyświęconego w diecezji łomżyńskiej w 1993) potrzebą realizacji projektu  mającego na celu odnowienie wiary współczesnych rodzin i młodzieży. Z tego powodu ksiądz Andrzej razem z 12 świeckimi dokonał w formie prywatnej aktu konsekracji Bogu, w obecności śp. Ojca Flaviano Tabbia. Po czterech latach ta decyzja wydała swój owoc w postaci utworzenia Ruchu Gloriosa Trinita.

Polskie ogniwo ruchu funkcjonuje od września 2004 r. w diecezjach: łomżyńskiej, białostockiej, ełckiej i warszawsko-praskiej.

Ruch Gloriosa Trinità jest skierowana do wszystkich, którzy chcą pogłębić, odkryć lub ponownie odkryć swoją wiarę.

„Nie ma znaczenia, ile dni masz życia, ale ile życia jest w każdym dniu! ” Ks. Andrea Święciński 

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” J 17, 20-21

Tożsamość Ruchu (charyzmaty) wyraża się poprzez:

Komunię Serc: jest to dar od Boga, charyzmat, który rozpoznajemy, którym żyjemy i jesteśmy wezwani troszczyć się o niego i strzec go. Osoby pozostając w oddaleniu mają te same pragnienia, te same myśli, ukierunkowują własnego ducha na Jezusa. Ten dar jest ofiarowany przez Boga poprzez modlitwę i momenty życia wspólnotowego. Otwiera nas na wzajemne zaufanie, które wyklucza podziały, zazdrość, pomówienia i wypełnia pokojem, miłością, radością, dobrodziejstwem, cierpliwością i dobrocią, mając jedno serce, które się nieustannie daje.

Akceptację cierpienia: jest podstawową bronią Ruchu, które prowadzi do zwycięstwa w Jezusie we wszystkich dziedzinach życia duchowego i codziennego. Każdy z nas przeżywa cierpienie jako współuczestnictwo w cierpieniu Jezusa (kenoza).

Pokorę serc: pragniemy stawać się maluczkimi zapominając całkowicie o nas samych, aby pozwolić Jezusowi wzrastać w nas przy całkowitym naszym umniejszeniu. Pragniemy spalać się jak świece, emanować Jego światłem, a nie naszym.

Posłuszeństwo: nie możemy podążać drogą Jezusa nie będąc posłusznymi tak, jak On był posłuszny Ojcu. Posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu jest filarem podtrzymującym całe dzieło. Pragniemy być uważnymi słuchaczami i propagatorami nauki papieży i biskupów. Żyjąc w posłuszeństwie kapłanowi, który kieruje Ruchem, manifestujemy wolę Boga.

Służbę: życie służbą jest znakiem na ile każdy z nas wcielił w siebie Jezusa. Świadczyć własnym życiem i obwieszczać to, co Jezus uczynił nie jest obowiązkiem, ale wyrazem miłości.

 

Spotkania wspólnotowe:

– w każdą środę o godz. 18:00 Msza Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu

– raz w tygodniu spotkania modlitewne ATELIER ON LINE (terminy i linki do spotkań prześlemy w odpowiedzi na e-mail – kontakt  pl.gloriosatrinita@gmail.com)

– trzecia niedziela miesiąca Msza Święta z Adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 18:00 (w lutym wyjątkowo 28.02.2021)