Św. Barbara

Historia św. Barbary

Pochodziła z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Ojciec Dioskuros wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Gdy ojciec dowiedział się, że Barbara została chrześcijanką, chciał ją zmusić do wyparcia się wiary. Kiedy to nie poskutkowało, doniósł na nią do władz prześladujących wówczas chrześcijan. Została uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić się jej anioł z kielichem i hostią. Ścięta mieczem prawdopodobnie około roku 305 w Nikomedii lub Heliopolis, podczas prześladowań za panowania cesarza Galeriusza (305–311). Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 4 grudnia. Atrybutami Barbary z Nikomedii są: anioł z gałązką palmową, dwa miecze u jej stóp, gałązka palmowa, kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro, wieża.

Modlitwy do św. Barbary 

Święta Barbaro, patronko nasza, weź nas w opiekę. Panno mężna uproś nam stałą wiarę, abyśmy podobnie jak ty mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczególnie nad tymi, którzy pracują w górnictwie i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy oraz ich rodzin. Chroń od wypadku wszystkich górników i tych, którzy codziennie narażeni są w pracy na niebezpieczeństwo. W ostatniej zaś godzinie naszego ziemskiego życia wybłagaj nam święta Barbaro łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli przejść do życia wiecznego. Amen


Niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie, wszechmogący Boże, święta Barbara, panna i męczennica, która Tobie zawsze się podobała tak ze względu na czystość życia, jak również na wyznanie wiary w obliczu śmierci, abyś nam odpuścił grzechy nasze i udzielił łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy. Patronko konających, serdecznie cię proszę, uproś mi w godzinie śmierci mojej doskonały żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzę z tego świata, ale rozgrzeszony i pokrzepiony Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymam ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród świętych w niebie. Amen.


Święta Barbaro, któraś zostawiła Kościołowi świetlany przykład czystości i męstwa, wstaw się za nami do Boga, abyśmy przez Twoje zasługi otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Barbaro, módl się za nami.


Barbaro błogosławiona, Męczennico uwielbiona, Niech, którzy cię pozdrawiają, Łaskę Bożą przez cię mają. Barbaro, kwiecie czystości, Śliczna nad miesiąc w jasności. Wszelkiej zmazy niewiadoma, Łaską Boską utwierdzona. Wejrzyj, Panno, któraś w niebie, Na nas, którzy zdobią ciebie Różańca co dzień koroną. Bądź nam przed Bogiem obroną. Barbaro, kwiecie czystości, Śliczna nad miesiąc w jasności. Wszelkiej zmazy niewiadoma, Łaską Boską utwierdzona. Którzy ci wiernie służymy, Niech na wieki nie zginiemy. Uproś pokutę prawdziwą, Miłość, ufność, wiarę żywą. Barbaro, kwiecie czystości, Śliczna nad miesiąc w jasności. Wszelkiej zmazy niewiadoma, Łaską Boską utwierdzona.


Barbaro święta, perło Jezusowa, Ścieżkę do nieba wskazać nam gotowa. Wierna przy śmierci Patronko smutnemu, Konającemu. Spraw, by mój Jezus był zbawieniem moim W życiu i zgonie, tak, jako był twoim. Niechaj mnie w niebie przy twojej pomocy Z sobą zjednoczy. Twój i mój Jezus w świętym Sakramencie Niech mnie nakarmi w ostatnim momencie. Ostatnie słowo „Jezus” niechaj skruszy Wroga mej duszy. W Ranach najsłodszych, w męce Jego drogiej Uchroń mnie, Panno, od szatańskiej trwogi, Abym umierał pewny twej obrony, Nieustraszony. Komuż bezpieczniej duszę swą polecę, Jak tobie? A ty Jezusowi w ręce Oddaj ją świętą, drogo zapłaconą, Krwią odkupioną.


Niech Barbara święta będzie nam Patronką, w strasznej chwili śmierci naszą opiekunką. Niech w chwili ostatniej, gdy nas śmierć zaskoczy, zwrócić raczy na nas swoje święte oczy. Ciebie konających patronką zowiemy, tobie naszą duszę w chwili tej dajemy. Zaprowadź ją przed sąd Boga najwyższego i tam uproś dla niej miłosierdzie jego. Uproś nam u Boga grzechów odpuszczenie, dobrą śmierć, zwycięstwo i wieczne zbawienie. Byśmy w chwili śmierci wroga pokonali, i Boga na wieki wieków oglądali. O Barbaro święta, Patronko konania, usłysz nasze modły i rzewne wołania. Byśmy wspólnie w niebie mogli się weselić, wielkość i moc Pańską nieustannie chwalić.