Sakrament Chorych

Zgłoszenie potrzeby udzielenia Sakramentu Namaszczenia Chorych możemy dokonać telefonicznie oraz w kancelarii lub zakrystii.