Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu Świętego:
Jest udzielany w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 11:30.

Konferencja dla rodziców i chrzestnych w naszej parafii odbywa się w II czwartek miesiąca bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18:00 (ok. 18:45).

Aby ochrzcić dziecko należy:
1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby otrzymać kwestionariusz do wypełnienia (3 lub 4 tygodnie przed terminem chrztu) lub pobrać go ze strony internetowej parafii – patrz poniżej.
2. Dokładnie i czytelnie wypełnić kwestionariusz.
3. W tygodniu przed chrztem wypełniony kwestionariusz wraz z aktem urodzenia dziecka należy dostarczyć do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu chrztu.
4. W dniu chrztu św. (niedziela) 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. należy przyjść do zakrystii, aby złożyć podpisy w księgach (podpisują rodzice i chrzestni) i dopełnić pozostałe formalności.
5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii muszą mieć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej.
6. Rodzice i chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do spowiedzi (nie wcześniej niż 3 dni przed chrztem). W tym celu otrzymują kartki, które po podpisaniu przez spowiednika przynoszą w dniu chrztu (przy podpisywaniu aktu chrztu św.).
7. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć przed Chrztem Św. w przeznaczonej dla nich konferencji. O terminie konferencji w naszej parafii należy dowiadywać się telefonicznie w godzinach pracy kancelarii parafialnej lub osobiście w kancelarii parafialnej. Rodzice chrzestni mogą uczestniczyć w takiej konferencji w swoich parafiach.

Rodzice wybierają rodziców chrzestnych, którzy mają spełniać następujące warunki:

 • ukończone 16 lat,
 • przyjęty Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej
 • Bierzmowanie,
 • czynny udział w życiu sakramentalnym Kościoła,
 • przykładne życie moralne (nie mogą być w konkubinacie ani w związkach niesakramentalnych).

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego:

 • ksero aktu urodzenia dziecka z USC,
 • zaświadczenie kandydatów na rodziców chrzestnych z Parafii ich zamieszkania; jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z naszej parafii zgłaszają się na krótką rozmowę do kancelarii parafialnej
 • zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Pojednania
 • w przypadku małżeństw niesakramentalnych potrzebna jest rozmowa duszpasterska oraz pisemne zobowiązanie rodziców i rodziców chrzestnych o katolickim wychowaniu dzieci.

Co należy przynieść na chrzest dziecka:

 • Białą szatę,
 • Świecę,
 • Dokumenty – patrz powyżej.