I Komunia Święta

Komunia św. – Roczne przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się w trzeciej klasie. Spotkania zasadniczo odbywają się 1 raz na miesiąc

Dalsze informacje na spotkaniu.