Odwiedzając Ogrody św. Barbary w naszej Parafii można już zauważyć, że zakończyła się renowacja części ogrodzenia od ul. Wspólnej. Często zadawane jest pytanie, dlaczego pomimo zakończenia prac, brama przy kaplicy św. Barbary nie jest otwarta.

Chcemy udostępnić ją Wam w możliwie jak najszybciej. Konieczne jest teraz dopełnienie wszystkich formalności, które pozwolą na użytkowanie bramy. Po uzyskaniu decyzji formalnego odbioru i uzyskania pozwoleń Parafia zyska wygodne połączenie z ul. Wspólną.

Dziękujemy za cierpliwość.