15 SIERPNIA 2022 ROKU

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – PORZĄDEK MSZY ŚW.

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00