Od 1 września 2021 roku w naszej parafii po Mszy św. o godz. 15.00 (z Koronką do Miłosierdzia Bożego) rozpoczęliśmy ADORACJĘ PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKREMEMTEM, która trwa do Mszy św. do godz. 18.00.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię – JEZUS