NOWE ZASADY SANITARNE W NASZYM KOŚCIELE

 1. Jednorazowo na Mszy św. lub nabożeństwie może przebywać w kościele 130 osób.
 1. Do kościoła wchodzimy wejściem głównym, wychodzimy wejściem głównym i bocznym.
 1. W kościele cały czas mamy obowiązek zakrycia nosa
  i ust maseczką.
 1. Po wejściu do świątyni dezynfekujemy ręce.
 1. Zajmujemy miejsca siedzące – tylko te, gdzie przed nami jest znak „X”.
 1. Zachowujemy dystans min. 1,5 m. od siebie.
 1. Komunia św. na rękę udzielana jest w nawie środkowej w formie procesjonalnego podejścia.
 1. Komunia św. do ust udzielana jest przy balustradzie prezbiterium.
 1. Podchodząc do Komunii również zachowujemy dystans.

 

Dziękujemy za stosowanie się do zasad